logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Novinka

Vážení zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb,

Asociace průvodců v problematice rizikového chování Česká republika, z. s. (www.restrikce.cz) zahájila vzdělávání v novém systému akreditovaného vzdělávání v oblasti práce s klientem s rizikem v chování - §88 a 89 zákona 108/2006 O sociálních službách, Sb.

Tento nový vzdělávací program je zacílen především na pobytové sociální služby, jmenovitě Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy se zvláštním režimem. Ve svém pojetí se jedná o ucelený systém zaměřený na zvládání problémového, ohrožujícího či agresivního chování klienta, který je ale nabízen formou modulů tak, aby bylo možné jej přizpůsobit různým službám dle typu, počtu obyvatel a cílové skupiny.

Program se dělí do čtyř úrovní, přibližně s tímto obsahem:

I. ÚROVEŇ

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování. Jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin / max. 25 účastníků). Tento kurz je zaměřen především na teoretické základy problémového chování, legislativu, např. §89 ZZS, prevenci, metody a techniky určené k de-eskalaci napětí neinvazivní formou. Absolvování tohoto kurzu je nezbytnou podmínkou pro účast v kurzech vyšší úrovně.

II. ÚROVEŇ

Vzdělávání ve vybraných úchopech a držení v práci s klientem s rizikem v chování. Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin / max. 16 účastníků). Na kurzu se účastníci naučí vybrané fyzické úchopy dle §89, kurz je nácvikový. Dovednosti zde získané umožňují dle praktických zkušeností z již proškolených služeb zvládnout až 70% rizikových situací zahrnujících agresi či autoagresi klienta. Kurz je obzvlášť vhodný pro zařízení s menším počtem klientů i pracovníků (vhodné v zařízeních v procesu transformace nebo již ukončené transformace) a zařízení s klienty s nižší mírou problémových projevů.

III. ÚROVEŇ Nácvik uceleného systému úchopů a držení. Navazuje na předchozí, II. úroveň, absolventi již ovládají ucelený systém fyzických úchopů dle §89, umožňuje zvládání široké škály i značně náročných situací s klientem s rizikem v chování. Vhodný především pro větší pobytové služby DOZP a DZR. Třídenní kurz (24 vyučovacích hodin / max. 16 účastníků).

IV. ÚROVEŇ

Vzdělávání průvodců - mentorů v systému úchopů a držení podle manuálu MPSV – Práce s klientem s rizikem v chování – třídenní kurz (24 vyučovacích hodin / max. 16 účastníků), nezbytnou podmínkou pro účast v kurzu je absolvování I., II. a III. úrovně. Absolventi se stávají akreditovanými mentory a jsou oprávnění vzdělávat pracovníky v zařízeních, ve kterých pracují, ve druhém a třetím stupni úrovně vzdělávání uvedených výše a opakovací kurzu v těchto úrovních. Akreditovaná osvědčení pro takto vzdělávané pracovníky vydává Asociace průvodců. Přítomnost mentorů ve službě je výhodná především pro velké poskytovatele, a to i po finanční stránce, nebo pro služby s klientelou s vysokou mírou problémových projevů. Přihlašují se vždy nejméně dva účastníci z jedné služby.

Mentoři jsou kromě vzdělávání připraveni vytvářet pro službu dokumenty týkající se dodržování §89 a užívání opatření omezujících pohyb osob.


Návazný charakter vzdělávání umožňuje pružně reagovat na potřeby služby a pracovníků, kteří se setkávají s projevy problémového chování. Zároveň tak představuje úsporu na nákladech i menší časovou náročnost. Jedná se o nejucelenější vzdělávací systém v oblasti zvládání rizikových projevů v ČR.

Pro detaily, doplňující informace i konkrétní konzultaci o tom, jak mohou být jednotlivé úrovně vzdělávání uplatněny ve Vaší službě, se na nás můžete kdykoliv obrátit.

  • Mgr. Eva Pogodová, předsedkyně Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. – mobil 724 335 109, pogodova@seznam.cz,
  • Bc. Jan Straka, místopředseda Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s., mobil 775 029 324, jan.straka@seznam.cz.

Těšíme se na vás!

Přehled zde uvedených kurzů a další informace a podklady lze najít také na našich stránkách www.restrikce.cz a Facebooku: Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR.