logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Aktuality

NOVÝ KURZ PRO MENTORY V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KLIENTŮ

Dobrý den paní ředitelko/pane řediteli,

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, r. s. nabízí poskytovatelům sociálních služeb 64 hodinový akreditovaný kurz pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů v termínu 19. – 22. září 2017 (nácvik úchopů) a 12. a 13. říjen 2017 (teorie) a 17. a 18. října 2017 /opakování a zkoušení úchopů a držení). Místo konání kurzu bude upřesněno.

line-height:107%'>Školíme dva pracovníky od jednoho poskytovatele sociálních služeb. Předpokladem účasti v kurzu je středoškolské nebo vyšší vzdělání, absolvování kurzu zaměřeného na problematiku práce s klientem s rizikem v chování je žádoucí. Tito pracovníci po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát Průvodce – mentora v práci s klientem s rizikem v chování.

Certifikovaní mentoři jsou oprávněni u svého poskytovatele vzdělávat a pravidelně proškolovat další pracovníky v systému držení a úchopů a sebeobraně. Pracovníci, kteří budou proškolení mentorem, získají Osvědčení a jsou pravidelně procvičováni mentory v těchto dovednostech.

jsou povinni každý rok absolvovat minimálně akreditovaný 16 hodinový kurz za účelem opakování a doplnění dalšího vzdělávání v oblasti práce s agresivním klientem. Pokud tuto povinnost nesplní, ztrácí pozici mentora, a tedy i možnost školit pracovníky v Pravidlech šetrné sebeobrany. Mentor má list mentora, kde asociace zaznamenává všechna další vzdělávání v rámci práce plánu vzdělávání mentora.

Přednostně doporučujeme tento kurz pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením, s duševním onemocněním, ale i  pro další poskytovatele sociálních služeb.

Kurz je celkem 64 hodinový a rozdělený do tří bloků. Školí minimálně tři naši průvodci a členové APPRCH ČR, c.z.

Kurz pro mentory je pro poskytovatele finančně velmi výhodný, protože jejich vyškolení mentoři zajistí vyškolení libovolného počtu pracovníků poskytovatele. Tito zaměstnanci proškolení vlastními mentory obdrží akreditované osvědčení od naší asociace pouze za minimální manipulační poplatek.

Podle potřeby poskytovatelů nebo mentora, se prvních školení pracovníků mentorem může zúčastní náš průvodce dobré praxe v rámci supervize. Proškolení mentoři mohou být členy Asociace, pokud o to požádají a jsou potvrzeni Valnou hromadou a přijati za členy této asociace. Neúčast na povinných školeních budoucích mentorů znamená odebrání statutu mentora, tím zajišťujeme potřebnou odbornost těchto mentorů.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz.

Cena pro jednoho budoucího mentora je 11000 Kč a maximální počet účastníků v jednom kurzu je 16 osob. Pokud v zařízení, kde byli proškolení mentoři a v současné době již jeden mentor ze zařízení odešel, doporučujeme doplnit, tedy proškolit dalšího mentora.

Vyškolený mentor je oprávněn vzdělávat jen u svého zaměstnavatele.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, 724335109, pogodova@seznam.cz, www.restrikce.cz.