logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Aktuality

NOVÝ KURZ PRO MENTORY V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KLIENTŮ

Dobrý den paní ředitelko/pane řediteli,

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, r. s. nabízí poskytovatelům sociálních služeb 64 hodinový akreditovaný kurz pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů v podzimním termínu říjen a listopad 2019. Místo konání kurzu bude upřesněno.

Školíme minimálně dva pracovníky od jednoho poskytovatele sociálních služeb. Předpokladem účasti v kurzu je středoškolské nebo vyšší vzdělání, absolvování kurzu zaměřeného na problematiku práce s klientem s rizikem v chování je žádoucí. Tito pracovníci po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát Mentora v práci s klientem s rizikem v chování.

Certifikovaní mentoři jsou oprávněni u svého poskytovatele vzdělávat a pravidelně proškolovat další pracovníky v systému zvládání rizikového chování klienta podle §89 zákona O sociálních službách č. 108/2006. Jedná se o akreditovaný kurz METODA ŠETRNÉHO ZVLÁDÁNÍ KLIENTA S RIZIKEM V CHOVÁNÍ (36 vyuč. hodin) – č. a. 2017/0268 – PC/SP/VP/PP. Pracovníci, kteří budou proškolení mentorem, získají Osvědčení od APPRCH, r. s.

Další opakování a procvičování metody šetrného zvládání klienta by měli mentoři s pracovníky ve svých zařízeních provádět podle potřeby, nejméně však 1x za rok, a to v rámci vzdělávacích programů vlastního poskytovatele sociálních služeb.

Mentoři proškolení APPRCH, r. s.– jsou povinni každý rok absolvovat akreditovaný 16 hodinový kurz za účelem opakování a doplnění dalšího vzdělávání v oblasti práce s agresivním klientem. Pokud tuto povinnost nesplní, ztrácí pozici mentora, a tedy i možnost školit pracovníky v Metodě šetrného zvládání klienta s rizikem v chování. Mentor obdrží list mentora, kde asociace zaznamenává všechna další vzdělávání v rámci plánu vzdělávání mentora a podepisuje kodex mentora.

Přednostně doporučujeme tento kurz pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením, s duševním onemocněním, ale i pro další poskytovatele sociálních služeb, např. pro ruzné sociálních služeb pro osoby s PAS.

Kurz je celkem 64 hodinový (8 dnů po 8 vyučovacích hodinách) a rozdělený do tří bloků. A to, 3 dny nácviku systému úchopů a držení, 2 dny osvojování metod de-esklace napětí a legislativy včetně metodiky MPSV a poslední 3 dny opakování a upevňování uceleného systému úchopů a držení a to včetně závěrečné zkoušky a předání certifikatu, kodexu a listu mentora.

Celý akreditovaný kurz je rozprostřen do dvou po sobě jdoucích měsíců. Současně školí tři naši průvodci a členové APPRCH ČR, r. s..

Kurz pro mentory je pro poskytovatele sociálních služeb odborně i finančně velmi výhodný, protože jejich vyškolení mentoři zajistí vyškolení libovolného počtu pracovníků jejich zařízení. Zaměstnanci proškolení vlastními mentory obdrží akreditované osvědčení od asociace pouze za minimální manipulační poplatek. Poskytovatel si potom sám podle své potřeby nastaví vzdělávací plány opakování a upevňování systému úchopů a to tak, aby podle potřeby byli pracovníci schopní s jistotou pracovat s metodou šetrného zvládání klienta s rizikem v chování.

Podle potřeby poskytovatelů nebo mentora, se prvních školení pracovníků mentorem může zúčastnit náš průvodce dobré praxe, který má osvědčení MPSV ČR, a to v rámci supervize. Proškolení mentoři se mohou stát členy Asociace průvodců v problematie rizikového chování, r. s., pokud o to požádají a jsou potvrzeni Valnou hromadou a tím i přijati za členy této asociace.

Neúčast na povinných školeních budoucích mentorů znamená odebrání titulu mentora, takto zajišťujeme a udržujeme potřebnou odbornost.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz nebo na facebooku.

Maximální počet účastníků v jednom kurzu mentorů je 15 osob. Pokud v zařízení, kde byli proškolení mentoři, jeden z mentorů ze zařízení odejde, doporučujeme doplnit, tedy proškolit dalšího mentora. Je důležité, aby u jednoho poskytovatele byli alespoň dva mentoři a vzájemně se podporovali a školili současně.

Vyškolený mentor je oprávněn vzdělávat jen u svého zaměstnavatele.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, předsedkyně spolku, Hostkovice 86, 783 57 Tršice, 724335109, pogodova@seznam.cz, www.restrikce.cz.