logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Aktuality

NOVÝ KURZ PRO MENTORY V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KLIENTŮ

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR nabízí poskytovatelům sociálních služeb akreditovaný kurz pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů v termínu září a říjen 2017,

Školíme minimálně dva pracovníky od jednoho poskytovatele sociálních služeb. Tito pracovníci po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát Průvodce – mentora v práci s klientem s rizikem v chování.

Certifikovaní mentoři jsou oprávněni u svého poskytovatele vzdělávat další pracovníky v Pravidlech šetrné sebeobrany. Pracovníci, kteří budou proškolení mentorem, získají Osvědčení z Pravidel šetrné sebeobrany.

Mentoři – jsou povinni každý rok absolvovat akreditovaný 16 hodinový kurz za účelem opakování a doplnění dalšího vzdělávání v oblasti práce s agresivním klientem. Pokud tuto povinnost nesplní, ztrácí pozici mentora a tedy i možnost školit pracovníky v Pravidlech šetrné sebeobrany.

Přednostně doporučujeme akreditovaný kurz pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a pro návazné další poskytovatele sociálních služeb.

Kurz je celkem 62 hodinový a rozdělený do tří bloků. Školí minimálně tři naši průvodci a členové APPRCH ČR.

Kurz pro mentory je pro poskytovatele finančně velmi výhodný, protože jejich vyškolení mentoři zajistí vyškolení libovolného počtu pracovníků poskytovatele. Tito zaměstnanci proškolení vlastními mentory obdrží akreditované osvědčení kurzu Pravidla šetrné sebeobrany od naší asociace pouze za minimální manipulační poplatek.

Podle potřeby poskytovatelů nebo mentora, se prvních školení pracovníků mentorem zúčastní náš průvodce dobrou praxí, v rámci supervize. Proškolení mentoři mohou být členy Asociace, pokud o to požádají a jsou potvrzeni Valnou hromadou asociace na Valné hromadě Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR a přijati za členy této asociace. Neúčast na povinných školeních budoucích mentorů znamená odebrání statutu mentora, tím zajišťujeme potřebnou odbornost těchto mentorů.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz.

Cena na jednoho budoucího mentora u 62 hodinového kurzu činí 11000 Kč a maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 osob. Pokud v zařízení, kde byli proškolení mentoři a v současné době již jeden mentor ze zařízení odešel, je možné doplnit, tedy proškolit dalšího mentora.

Vyškolený mentor je oprávněn vzdělávat v Pravidlech šetrné sebeobrany jen u svého zaměstnavatele.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, 724335109, pogodova@seznam.cz, www.restrikce.cz.