logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Aktuality

VALNÁ HROMADA ASOCIACE PRŮVODCŮ V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Vážené kolegyně a kolegové, oznamuji vám, že v sobotu 25. června 2016 se koná valná hromada naší asociace, a to od 10 hodin ve Vincentinu, Sadová 1426/7, 78501 Šternberk. Vaše účast je velmi důležitá, protože hlavním bodem programu bude schválení stanov asociace a změna občanského sdružení na spolek. Tato povinnost je dána zákonem a musí být naše asociace zaregistrována u příslušného soudu jako spolek do konce roku 2016.

Žádám vás o potvrzení vaší účasti.

Ještě chci připomenout, že někteří z vás nezaplatili členský poplatek za rok 2016.

Srdečně vás tímto zdravím

Mgr. Eva Pogodová

KURZ PRO MENTORY V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR nabízí poskytovatelům sociálních služeb akreditovaný kurz pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů. Kurz plánujeme na únor až duben roku 2016.

Školíme vždy minimálně dva pracovníky u jednoho poskytovatele sociálních služeb. Tito pracovníci po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát Průvodce – mentor v práci s klientem s rizikem v chování.

S tímto certifikátem jsou oprávněni mentoři u svého poskytovatele vzdělávat další pracovníky v Pravidlech šetrné sebeobrany. Pracovníci, kteří budou proškolení mentorem, získají Osvědčení z Pravidel šetrné sebeobrany.

Sami mentoři – jsou povinni každý rok absolvovat akreditovaný 16 hodinový kurz za účelem opakování a doplnění dalšího vzdělávání v oblasti práce s agresivním klientem.

Přednostně doporučujeme akreditovaný kurz pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a pro návazné další poskytovatele sociálních služeb.

Kurz je celkem 62 hodinový a rozdělený do tří bloků. Školí minimálně tři naši průvodci a členové APPRCH ČR.

Kurz pro mentory je pro poskytovatele finančně velmi výhodný, protože jejich vyškolení mentoři zajistí vyškolení libovolného počtu pracovníků poskytovatele. Tito zaměstnanci proškolení vlastními mentory obdrží akreditované osvědčení kurzu Pravidla šetrné sebeobrany od naší asociace pouze za minimální manipulační poplatek.

Proškolení mentoři jsou povinni jednou ročně absolvovat akreditovaný Opakovací 16 hodinový kurz pro mentory. Podle potřeby poskytovatelů, se prvních školení na požádání zúčastní náš průvodce dobrou praxí, v rámci supervize. Proškolení mentoři mohou být na Valné hromadě asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR přijati za členy této asociace. Neúčast na povinných školeních budoucích mentorů znamená odebrání tohoto statutu mentora, tím zajišťujeme potřebnou odbornost těchto mentorů.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz.

Cena na jednoho budoucího mentora u 62 hodinového kurzu činí 9800 Kč a maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 osob. Pokud v zařízení, kde byli proškolení mentoři a v současné době již jeden mentor ze zařízení odešel, je možné doplnit, tedy proškolit dalšího mentora. Vyškolený mentor je oprávněn vzdělávat v Pravidlech šetrné sebeobrany jen u svého zaměstnavatele.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, 724335109, mailto:pogodova@seznam.cz, www.restrikce.cz.

Novinka: akreditované kurzy pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování

Nabízíme poskytovatelům sociálních služeb akreditované kurzy MPSV ČR pro mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů.

Jeden kurz je určen pro ty pracovníky, kteří absolvovali akreditovaný kurz Pravidla šetrné sebeobrany a druhý typ kurzu je pro ty pracovníky, kteří kurz Pravidla šetrné sebeobrany neabsolvovali.

Budeme školit vždy 2 - 3 pracovníky od jednoho poskytovatele a tito obdrží certifikát Průvodce - mentor v práci s rizikem v chování.

S tímto certifikátem budou oprávněni mentoři u svého poskytovatele bezplatně vzdělávat další pracovníky v Pravidlech šetrné sebeobrany. Proškolení pracovníci obdrží od asociace osvědčení akreditovaného kurzu Pravidla šetrné sebeobrany. Sami mentoři – průvodci budou každý rok absolvovat akreditovaný 16 hodinový kurz za účelem opakování a doplnění dalšího vzdělávání v oblasti práce s agresivním klientem.

Přednostně doporučujeme oba kurzy pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením a pro návazné další poskytovatele sociálních služeb.

První kurz pro ty, kteří neprošli pravidly šetrné sebeobrany je celkem 8 denní (62 hodin) a druhý kurz pro ty, kteří absolvovali Pravidla šetrné sebeobrany je 7 denní (42 hodin).

Budeme každý kurz směřovat do jednotlivých krajů.

Obracíme se také na poskytovatele sociálních služeb s žádostí o nabídnutí prostor pro školení s tím, že budou jejich dva pracovníci proškoleni zdarma. Tím že budeme přednášet vždy v jednom kraji, pro pracovníky odpadá ubytování.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz.

Kontakt: Mgr. Eva Pogodová, 724335109, pogodova@seznam.cz Cena za kurz na 1 účastníka u prvního kurzu činí 9800 Kč a u kratšího kurzu je to na 1 účastníka celkem 6900 Kč. Maximální počet účastníků v 1 kurzu je 15 osob. Mgr. Eva Pogodová Předsedkyně Asociace průvodců v problematice rizikového chování www.restrikce.cz

Novinky z realizace projektu MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb

Zasíláme vám novinky z realizace projektu MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb. Nepřehlédněte, prosím, předložené odkazy k připomínkování materiálů, které se týkají Prvního návrhu změn povinností poskytovatelů a standardů kvality sociálních služeb (viz Cíl 1). Dokument si můžete stáhnout zde...