logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

PRÁVA A POVINNOSTI MENTORA

Práva mentora:

Po úspěšném absolvování kurzu pro mentory má právo vzdělávat pracovníky v sociálních službách v systému pravidel šetrné sebeobrany ve „svém“ zařízení – tedy u poskytovatele sociálních služeb, se kterým má uzavřenu pracovní smlouvu.

O absolvování kurzu pravidel šetrné sebeobrany pro zaměstnance, kontaktuje asociaci a sdělí předsedkyni asociace seznam těch, kteří úspěšně absolvovali kurz, dále těch, kteří absolvovali „s dohledem“. Dodá všechny potřebné podklady pro vystavení osvědčení.

Může být schválen valnou hromadou asociace jako člen asociace.

Povinnosti mentora:

Mentor je povinen minimálně 1x ročně se zúčastnit opakovacího kurzu mentorů, organizované APPRCH ČR. V případě nemoci je povinen absolvovat dvoudenní supervizi ze strany asociace.

Při nedodržení těchto svých povinností přichází o postavení mentora a nesmí vzdělávat pracovníky svého zařízení v Pravidlech šetrné sebeobrany.

Je povinen informovat asociaci o jakýchkoliv změnách, týkajících se jeho údajů souvisejících s prací mentora.

Je povinen dbát na řádné vyplnění a podepsání karty mentora.

Je povinen zúčastňovat se valných hromad asociace je-li na ni pozván a platit roční poplatky asociaci.

Je povinen vést kartu mentora.

Za Asociaci průvodců v problematice rizikového chování ČR: Mgr. Eva Pogodová

Dne 17. března 2016