logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
webmaster

Zajímavosti

Připojte se k výzvě prezidentovi k veřejné omluvě a vysvětlení výroků, ve kterých se kriticky vyjadřoval k inkluzivnímu vzdělávání.

Všichni, kteří se k této výzvě připojujeme, se proti skandálním výrokům prezidenta vymezujeme a jeho kritický postoj k inkluzivnímu vzdělávání odmítáme. Vyzýváme prezidenta Miloše Zemana, aby své výroky vysvětlil a veřejně se za ně omluvil.

Text dopisu adresovaného prezidentovi republiky:

Vážený pane prezidente,

jsme velice znepokojeni výroky, které jste 14. ledna 2015 pronesl při návštěvě Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. Konkrétně výrok „Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapovány, měly být umisťovány do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba.“ se hluboce dotýká nejen všech, kteří žijí se zdravotním postižením, ale také jejich rodin a v neposlední řadě tisíců pracovníků, kteří se problematikou zabývají. Dovolujeme si Vás upozornit, že je Váš výrok v rozporu se článkem 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň Vám připomínáme, že úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009.

Vaše výroky znehodnocují snahu nás všech, kteří se na procesu integrace a zavedení inkluzivního vzdělávání podílíme a činíme veškeré kroky k jeho realizaci v praxi, nejen v souvislosti s právě projednávanou novelou tzv. školského zákona.

Zároveň jsou Vaše slova velmi demotivující pro všechny děti a mladé lidi s handicapem, kteří cílevědomě pracují na svém rozvoji a společenském uplatnění.

Vážený pane prezidente, důrazně Vás žádáme, abyste své výroky vysvětlil a veřejně se za ně omluvil.