logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Novinka

Dobrý den vážení zřizovatelé a poskytovatelé, převážně pobytových sociálních služeb speciálně DoZP a DZR,

Asociace průvodců v problematice rizikového chování Česká republika, z. s.(www.restrikce.cz) zahájila vzdělávání v novém systému akreditovaného vzdělávání v oblasti práce s klientem v chování - §88 a 89 zákona 108/2006 O sociálních službách, Sb.

Tento nový, MPSV ČR, akreditovaný systém pětistupňového vzdělávání v oblasti práce s rizikem, umožňuje si nastavit systém odpovídající vlastním potřebám zařízení. Otevíráme možnost přihlásit se do Úvodního kurzu vzdělávání a II. a III. úrovně vzdělávání, nácvik systému úchopů a držení. Vyškolení mentoři a průvodci již vzdělávají své spolupracovníky, a to včetně opakovacích kurzů a vzdělávání pro budoucí mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů.

Opakovací kurz stávajících mentorů proběhne dne 16. a 17. října tohoto roku v Nových Zámcích, poskytovateli sociálních služeb, p. o., Nové Zámky 2, Mladeč, Litovel.

Na listopad nabízíme kurz vzdělávání nových mentorů, kteří po stanoveném absolvování nastaveného vzdělávání, již mohou sami vzdělávat v této problematice své spoluzaměstnance a osvědčení jim vystavuje naše asociace (zkratka APPRCH ČR, z. s.). Pro poskytovatele i zřizovatele je tento systém finančně výhodný a Asociace průvodců v problematického rizikového chování Česká republika, z. s. (dále APPRCH ČR, z. s.,) svou 15ti letou praxí garantuje kvalitu vzdělávání.

Současně vyhlašujeme kurzy II. a III. úrovně, pro ty, kteří absolvovali Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování, a zatím nemají vlastní mentory, kteří pracují v jejich zařízeních

Všichni, kdo se přihlásili, jsou již vedeni v evidenci. Ostatním nabízíme, aby se s námi spojili nebo aby přihlásili s předstihem své pracovníky. Pokud jde o kurz mentorů, tam je v jednom kurz vzděláváno jen 16 osob, a jsou školeni současně dvěma průvodci akreditovanými MPSV ČR . Zájemce o tento typ vzdělávání by měl ze svého zařízení navrhnou minimálně dva zájemce.

Kontakt:
Mgr. Eva Pogodová, předsedkyně Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. – mobil 724 335 109, pogodova@seznam.cz, Hostkovice 86, 783 57 Tršice.

Těšíme se na vás!


Přehledně vám níže uvádíme všechny kurzy, které v tomto systému nabízíme.

NÁVAZNÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ v oblasti práce s klientem s rizikem v chování - §89, z. 108/2006, O sociálních službách

I. ÚROVEŇ

Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování – 8 vyučovacích hodin (max. 25 účastníků). Absolvování tohoto kurzu je nezbytnou podmínkou pro účast v kurzech vyšší úrovně. Přednáší vždy průvodce, akreditovaný MPSV ČR v této problematice, případně průvodce - mentor akreditovaný APPRCH z. s. při dodržení podmínek akreditace.

II. ÚROVEŇ

Vzdělávání ve vybraných úchopech a držení v práci s klientem s rizikem v chování. Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin - max. 16 účastníků) – pro zařízení s menším počtem klientů i pracovníků (vhodné v zařízeních v procesu transformace nebo již ukončené transformace), zařízení s klienty s nižší mírou problémových projevů, pro rodiny s členem s PAS. Vybrané úchopy a držení a vybrané prvky sebeobrany. Zásahy v počtu 2 až 3 pracovník nebo členů domácnosti. Školí 1–2 průvodci nebo průvodci – mentoři (viz výše) podle počtu účastníků (8/16).

III. ÚROVEŇ

Pravidla zvládání rizikového chování klienta podle §89 z. O sociálních službách 108/2006 Sb. - ucelený systém držení a úchopů, umožňuje zvládání široké škály problémových situací s klientem s rizikem v chování. Vhodný především pro větší pobytové služby, DOZP a DZR, případně pro rodinné příslušníky klienta dle jejich potřeb. Třídenní kurz (24 vyučovacích hodin (max. 16 účastníků). Školí vždy dva průvodci či průvodci – mentoři (viz výše). Nezbytnou podmínkou pro účast v kurzu je absolvování I. a II. úrovně!

IV. ÚROVEŇ

Vzdělávání průvodců-mentorů v systému úchopů a držení podle manuálu MPSV – Práce s klientem s rizikem v chování – třídenní kurz (24 vyučovacích hodin / max. 16 účastníků), nezbytnou podmínkou pro účast v kurzu je absolvování I., II. a III. úrovně. Školí vždy dva průvodci akreditovaní MPSV ČR. Nově akreditovaní mentoři jsou oprávnění vzdělávat pracovníky v zařízeních, ve kterých pracují, v úrovni II. a III. návazného systému a v opakovacích kurzech typu 1.

OPAKOVACÍ KURZY

1. Opakovací kurz ve zvládání systému držení a úchopů podle §89 z. 108/2006 Sb.

Dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin (max. 16 účastníků)) pro absolventy úrovní II. – III. Školí vždy dva průvodci nebo průvodci – mentoři (viz výše).

2. Opakovací kurz ve zvládání systému úchopů a držení

Pro průvodce - mentory práce s klientem s rizikem v chování podle §89, z. 108/2006 Sb. – dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin / max. 16 účastníků), školí vždy dva průvodci akreditovaní MPSV ČR. Oproti běžnému opakovacímu kurzu je více zaměřen na techniky práce se skupinou, základní principy metody fyzických úchopů, individualizaci jejich užití apod.


Všechny ostatní kurzy tzv. obrany a sebeobrany apod. realizované neakreditovanými školiteli MPSV ČR, nevycházejí z §89 zákona 208/2006 Sb. Nelze je tedy s nimi spojovat a spadají pod obecně nastavené celoživotní vzdělávání.