logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Vzdělávací programy

Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Ucelené vzdělávání práce s rizikem

Název programu:

Informativní program pro management

Prevence a metody deeskalace a ukázky úchopů vedoucích ke zklidnění klienta s rizikem v chování.

Skladba programu:

  1. Teoretická část – prevence a metody deeskalace – 4 hodiny
  2. Praktická část – ukázky úchopů vedoucích ke zklidnění – 2 hodiny

Celková cena: 15 000 Kč + cestovní náklady

Dopis pro ředitele

Dobrý den paní ředitelko/pane řediteli,

 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. si dovoluje vám nabídnout nový MPSV ČR akreditovaný systém vzdělávání pro vaše budoucí mentory – průvodce v problematice rizikového chování klientů.

Nový kurz vzdělávání mentorů plánujeme na listopad a prosinec 2020 a na leden a únor 2021. Počet frekventantů je maximálně 15.

Kdo je mentor? Jedná se o vámi vytipovaného pracovníka, který má středoškolské popř. vyšší vzdělání a je schopný vést tým vašich pracovníků a vzdělávat ho v oblasti práce s klientem s rizikem v chování. Osvědčení pracovníci zařízení obdrží od Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. a náklady za takto systémové akreditované vzdělávání je velmi přijatelný..

Certifikovaní mentoři jsou tedy oprávněni u svého zaměstnavatele (u vás) vzdělávat a pravidelně proškolovat další pracovníky v systému držení a úchopů. Pracovníci, kteří budou proškoleni mentorem ve svém zařízení jsou mentory pravidelně procvičováni ve výše uvedených dovednostech.

V kurzem doporučujeme školit od jednoho až tři pracovníky. Tito pracovníci po úspěšném absolvování kurzu mentorů obdrží certifikát Průvodce – mentora v práci s klientem s rizikem v chování.

Mentořijsou povinni minimálně každý rok absolvovat akreditovaný 16-hodinový Opakovací kurz pro mentory. Pokud tuto povinnost nesplní, ztrácí pozici mentora, a tedy i možnost školit pracovníky u svého poskytovatele. Mentor si vede list mentora, kde asociace zaznamenává všechna další vzdělávání v rámci práce vzdělávání mentora.

Přednostně doporučujeme tento kurz pro domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby s mentálním postižením, s duševním onemocněním, ale i pro další poskytovatele sociálních služeb. Kde se poskytovatel setkává s vyšší mírou neklidu až s některým typem agrese ze strany uživatele sociální služby,

Vyškolení mentora je 56- hodinové.  Je rozloženo do tří bloků. Školí minimálně tři naši průvodci a členové APPRCH ČR, z. s.

Kurz pro mentory je pro poskytovatele finančně velmi výhodný, protože jejich akreditovaní mentoři vyškolení ve vašem zařízení libovolný počet spolupracovníků. Tito zaměstnanci proškolení vlastními mentory obdrží akreditované osvědčení od naší asociace pouze – vystavení jednotlivých osvědčení a vedení dokumentace v rámci APPRCH ČR, z. s. dané akreditací vystavuje, vede a odpovídá naše asociace.

Podle potřeby poskytovatelů nebo mentora, se prvních školení pracovníků mentorem může zúčastní náš průvodce dobré praxe v rámci supervize. Proškolení mentoři mohou být členy Asociace, pokud o to požádají a jsou potvrzeni Valnou hromadou asociace a přijati za členy této asociace. Neúčast na povinných školeních budoucích mentorů znamená odebrání statutu mentora, tím zajišťujeme potřebnou odbornost těchto mentorů.

Harmonogram kurzů na základě přihlášek poskytovatelů budeme zveřejňovat na naší webové stránce www.restrikce.cz.  Pokud v zařízení, kde byli proškolení mentoři a v současné době již jeden mentor ze zařízení odešel, doporučujeme doplnit, tedy proškolit dalšího mentora.

Vyškolený mentor je oprávněn vzdělávat jen u svého zaměstnavatele.