logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

ASOCIACE PRŮVODCŮ
V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČR, z. s.

Základní údaje

Název: Asociace průvodců v problematice rizikového chování Česká republika, z. s.
Právní statut: Zapsaný spolek
Sídlo: Hostkovice 86, 783 57 Tršice
IČO: 270 300 67
Kontakty Předseda spolku Bc. Jan Straka
tel. 775 029 324
e-mail: jan.straka@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú. bude doplněno

Charakteristika asociace

Asociace je nezávislé sdružení odborníků, průvodců a mentorů, jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv.

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • vzdělává management, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v uceleném systému práce s rizikovým chováním v oblasti pobytových služeb, vzdělává mentory v práci s klientem s rizikem v chování, vzdělává rodinné příslušníky, kteří se starají o osoby s PAS,
  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v ČR i zahraničí,
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační a expertní činnost.

Orgány asociace jsou Valná hromada, Rada, revizní komise.


Složení Rady Asociace průvodců v problematice rizikového chování Česká republika, z. s.

Předseda:  
Bc. Jan Straka Horní Loděnice 41, 783 05
775 029 324
jan.straka@seznam.cz
Místopředseda:  
Bc. Jiří Šmahlík 731 570 815 jirik.smahlik@centrum.cz

Kontrolní komise APPRCH

Mgr. Pavel Drexler 605 119 679 paveldx@seznam.cz