logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
webmaster

ASOCIACE PRŮVODCŮ
V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základní údaje

Název: Asociace průvodců v problematice rizikového chování
Právní statut: Občanské sdružení
Sídlo: Hostkovice 86, 78357 Tršice
IČO: 270 300 67
Kontakty Předsedkyně APPRCH Mgr. Eva Pogodová
tel. 724 335 109
e-mail: pogodova@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú. 207977994/0300

Charakteristika asociace

Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob, průvodců v problematice rizikového chování, jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v ČR i zahraničí,
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační a expertní činnost.

Orgány asociace jsou Valná hromada, Rada, revizní komise.


Složení Rady APPRCH

Předsedkyně:  
Mgr. Eva Pogodová Hostkovice 86, 78357 Tršice
724 335 109
pogodova@seznam.cz
Místopředsedové:  
Bc. Jan Straka 775 029 324 jan.straka@seznam.cz
Bc. Jiří Šmahlík 731 570 815 jirik.smahlik@centrum.cz

Kontrolní komise APPRCH

Mgr. Petr Olchawski 603 101 072 petr.olchawski@seznam.cz
Mgr. Pavel Drexler 739548849 paveldx@seznam.cz