logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
webmaster

ASOCIACE PRŮVODCŮ
V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základní údaje

Název: Asociace průvodců v problematice rizikového chování Česká republika, z. s.
Právní statut: Zapsaný spolek
Sídlo: Hostkovice 86, 78357 Tršice
IČO: 270 300 67
Kontakty Předsedkyně APPRCH Mgr. Eva Pogodová
tel. 724 335 109
e-mail: pogodova@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú. 207977994/0300

Charakteristika asociace

Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob, průvodců mentorů v problematice rizikového chování, jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • vzdělává management, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách v uceleném systému práce s rizikovým chováním v oblasti pobytových služeb, vzdělává mentory v práci s klientem s rizikem v chování, vzdělává rodinné příslušníky, kteří se starají o osoby s PAS,
  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v ČR i zahraničí,
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační a expertní činnost.

Orgány asociace jsou Valná hromada, Rada, revizní komise.


Složení Rady APPRCH

Předsedkyně:  
Mgr. Eva Pogodová Hostkovice 86, 78357 Tršice
724 335 109
pogodova@seznam.cz
Místopředsedové:  
Bc. Jan Straka 775 029 324 jan.straka@seznam.cz
Bc. Jiří Šmahlík 731 570 815 jirik.smahlik@centrum.cz

Kontrolní komise APPRCH

Mgr. Petr Olchawski 603 101 072 petr.olchawski@seznam.cz
Mgr. Pavel Drexler 605 119 679 paveldx@seznam.cz