logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Publikujeme

Zpravodaj červen 2006.

Mgr. Eva Pogodová

V Olomouci v pondělí 10. dubna byly na Valnou hromadou průvodců dobré praxe schváleny stanovy a tím byla ustavena Asociace průvodců v problematice rizikového chování, kterou 19. dubna 2006 schválilo MV ČR.

celý článek...

Vzpomínka na rok 2006: Problémy v prosazování a uplatňování kvality a její kontroly v sociálních službách se zřetelem na služby sociální péče.

Mgr. Eva Pogodová

Sociálních služeb v České republice v současné době využívá téměř půl milionu občanů; přibližně sto tisíc z nich by bylo bez sociální služby vážně ohroženo na zdraví a životě.Nemohu opomenout ani trend dnešní doby, a to je zaměstnanost. Poskytovatelé sociálních služeb jsou významnými zaměstnavateli, vždyť v sociálních službách pracuje okolo 70 tisíc lidí.

celý článek...

Zmlaťte si svého klienta.

Mgr. Eva Pogodová

Poslal mi kolega z naší Asociace průvodců nabídku, kterou obdržel pro své zařízení od Slezské univerzity v Opavě. Nabízí se zde pro pracovníky kurz Pravidla šetrné sebeobrany, který vyučují policisté. Spočívá v užití kopů a úderů vůči klientovi, a to vše se naučí během dvou dnů. Pro jednoho pracovníka kurz stojí méně jak čtyři sta korun. No, nekup to, zvláště když inspekce vyžaduje vzdělávání v oblasti práce s problémovým klientem. Co je na tom divného? Obsah kurzu je v přímém rozporu hned s několika zákony, např. ústavním zákonem č.2 Listina základních práv a svobod; je v rozporu také se zákonem 108/2006, a to v §89. Podle tohoto legislativního zakotvení se klientovi sociálních služeb při zklidnění nesmí způsobovat bolest, nesmí se užívat kopy a údery. Jediné, co je možno užít, je fyzické držení, což kopy a údery jednoznačně nejsou. Nejedná se tedy o šetrnou sebeobranu a je nepochopitelné, jak tento kurz Slezské univerzitě v Opavě mohl projít a být schválen Akreditační komisí MPSV. celý článek...

Jak pejsek s kočičkou vařili dort aneb návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách .

Mgr. Eva Pogodová

Během měsíce srpna předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k vnějšímu připomínkovému řízení návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Měl by umocnit nebo lépe řečeno podtrhnout moderní a nový přístup k sociálním službám, na který tak dlouho čekáme. Vyjadřovat se k celému návrh vyhlášky by vyšlo na rozsah celého čísla. A tak se soustředím jen na část první a část pátou tohoto návrhu. celý článek...

Nečiň jinému… aneb lidská práva a masmédia.

Mgr. Eva Pogodová

Proč právě sociální služby a masmédia? Uvedu příklad z let před rokem 1989. Tehdy, v roce 1972, natočil skvělý režisér Dušan Hanák celovečerní „duchovní dokument“ s názvem Obrazy starého světa. Je o několika starých lidech, žijících na horských samotách na Liptově a Oravě, daleko od civilizace, prostě a svobodně. celý článek...

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Dne 10. dubna 2006 byla v Olomouci na Valné hromadě průvodců dobré praxe založena Asociace průvodců v problematice rizikového chování. celý článek...

Klecová lůžka a co dál

Mgr. Eva Pogodová
časopis Můžeš – červenec 2006

Problematika klecových lůžek se objevuje vždy čas od času v některém z celostátních médií, a to následně vyvolává další vlnu diskuzí v odborné i rádoby odborné veřejnosti. Zvláště je toto téma oblíbené v době okurkové sezóny pro novináře. Jestli tomu bude také toto léto je otázka, novináři jsou zahlceni daleko výbušnějšími tématy, a Paroubek s Topolánkem na nás jukají ze všech koutů. celý článek...

Seznamte se, prosím!
Průvodci v problematice rizikového chování

Mgr. Eva Pogodová
Zpravodaj červen 2006

V Olomouci v pondělí 10. dubna byly na Valnou hromadou průvodců dobré praxe schváleny stanovy a tím byla ustavena Asociace průvodců v problematice rizikového chování, kterou 19. dubna 2006 schválilo MV ČR. celý článek...