logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Dne 10. dubna 2006 byla v Olomouci na Valné hromadě průvodců dobré praxe založena Asociace průvodců v problematice rizikového chování.

Asociace je občanské sdružení odborníků, kteří byli vyškoleni experty ze Severního Irska a Holandska a získali osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu MPSV. Byli vyškolení v problematice užívání a zvládání souboru úchopů a hmatů šetrné obrany a sebeobrany ve vztahu ke klientovi v afektu a s důrazem na dodržování lidských práv.

Zákon o sociálních službách (108/2006) ukládá v §89 povinnost pracovníkům zařízení ovládat šetrné úchopy. Asociace nabízí vzdělávání pracovníků v této oblasti tak, aby mohl být naplněn zákon.

Mimo nácvik úchopů jsou průvodci připraveni vzdělávat pracovníky v zařízeních sociální péče v psychologii osobnosti uživatele služby, v metodách přístupu ke klientovi, v otázkách deeskalace násilí apod.

Jedním z cílů práce Asociace je systematicky se podílet na zvyšování kvality sociálních služeb i právního prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány a podílet se na projektech, které směřují ke zvyšování kvality služeb se zvláštním důrazem na dodržování lidských práv.

Průvodci by měli být nositeli změn při podpoře transformace rezidenčních zařízení v jiné typy sociálních služeb, a to formou přednášek a workshopů.

Školení zaměstnanců v komunikaci s klientem s rizikem v chování a kurz sebeobrany by měly proběhnout postupně ve všech rezidenčních zařízeních sociální péče v České republice.


Mgr. Eva Pogodová 23. 5. 2006
Předsedkyně Asociace průvodců v problematice rizikového chování
časopis Můžeš