logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Vzdělávací programy

Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Ucelené vzdělávání práce s rizikem

Supervize a mentoři

Asociace průvodců v problematického rizikového chování, r. s. nabízí mentorům supervize a možnost podpory při zavádění nových metod práce včetně pomoci při tvorbě krizových plánů u osob s rizikem v chování.

Supervize

§  případová

§  týmová

 

Setkání s mentorem

§  skupinové nebo individuální sezení – 1 hod/750 Kč + cestovní náklady* + organizační

Konzultace

§  Konzultace v oblasti technického řešení - svolávací zařízení, čidla, vhodné typy postelí a zařízení interiérů atd. podle potřeb poskytovatele.

 

Vše na adrese APPRCH – pogodova@seznam.cz nebo on line poradna na www.restrikce.cz nebo na facebooku Asociace průvodců v problematického chování